Wij transformeren uw bedrijf op mensenmaat aan de hand van lean en agile principes.

“The biggest challenge in starting Agile or Lean practices is not the implementation of a well-chosen methodology but managing the shift in culture and mindset of the leaders, managers and people within the organization.”

Wij transformeren uw bedrijf op mensenmaat aan de hand van lean en agile principes.

“The biggest challenge in starting Agile or Lean practices is not the implementation of a well-chosen methodology but managing the shift in culture and mindset of the leaders, managers and people within the organization.”

  • Hoe goed lopen jullie transformaties (richting lean, agile, zelfsturing ) ? Wat zijn jullie challenges hierbij ?
  • Hoe weerbaar en wendbaar (resilient and responsive) is jullie bedrijf ?

DOE DE AGILE-TESTDOE DE LEAN-TESTDOE DE TEAM EFFICIENCY-TEST

Rsquare-support kan hierbij helpen.

Wij zijn geen traditionele leverancier van opleidingen, coaching en consultancy. Wij ontwikkelen daarentegen een programma op maat van uw organisatie, teams, leidinggevenden en medewerkers. We ondersteunen en begeleiden u in de tocht naar betere Resilience & Responsiveness.

Wat doen wij

Wij transformeren uw bedrijf op mensenmaat aan de hand van lean en agile principes.

Een Rsquare begeleiding kan bestaan uit alleenstaande opleidingen of workshops, individuele coachings, teamtrainingen en/of consultancy in diverse bedrijfsaspecten, maar uiteraard ook uit een combinatie hiervan.

De Rsquare aanpak is gebaseerd op drie pijlers waarbij de mens altijd centraal staat:
Y
Agile
Staat letterlijk voor wendbaar, lenig en flexibel. Agile is een manier van denken, werken en organiseren. Het stelt organisaties in staat om snel en effectief in te spelen op veranderingen in de buitenwereld en zelforganiserende teams vormen de basis.
Y
Lean
Continu verbeteren van alle bedrijfsprocessen door het vermijden van alle mogelijke verspillingen zoals tijd en middelen en met als doel waarde te creëren voor de klant, zowel intern als extern. De klemtoon in dit proces ligt op de mens en brengt de medewerkers naar een ‘Lean way of working’ met de daarbij horende mindset.
Y
Het bouwen van performante teams

Een team is pas echt een team wanneer de ‘5 behaviors van Patrick Lencioni’ aanwezig zijn: vertrouwen in mekaar, spanningen en conflicten bespreken, volle betrokkenheid bij het werk, accountable zijn en deadlines halen, en als laatste focus houden op het resultaat van het bedrijf en niet op persoonlijke overwinningen.

Team

Neem vrijblijvend contact op

CONTACTFORMULIER